Om turpadlelaget

Hvem er vi ?

Vi er en gjeng med unge og gamle – voksne og barn som synes ddet er trivelig å padle, samt bruke kajakken til fremkomstmiddel, trening og rekreasjon. Klubben teller pr. i dag (høst 2010) ca 35 medlemmer. Ikke alle er like aktive, men vi har en kjerne som møtes ukentlig til felles tur/ treningsaktiviteter.

Formål

Vi ønsker at Turpadlelaget skal være en uformell organisasjon der padleinteresserte kan møtes både for padleaktiviteter og sosialt samvær. Vi driver ikke en organisert virksomhet i den forstand att det blir arrangert treninger, men vi forsøker å møtes uforpliktende til felles padleturer.


VEDTEKTER FOR TURPADLELAGET
— tidl. Ålesund Kajakklubb, stifta 1983 —
§1 I   Turpaldlelaget skal være ei sammenslutning av padlarar på Sunnmøre.
II  Turpadlelaget skal arbeide for at padling skal være trygt og trivelig friluftsliv.
III Turpadlelaget kan samarbeide med andre grupper og organisasjoner som har sammenfallende interesser, men laget skal være sjølstendig.
§2 Medlemsmøtet er lagets høyeste myndighet og det skal holdes minst en gang i året. En gang i året skal møtet behandle årsrapport, årsregnskap, handlingsplan, budsjett og valg.
§2 Turpadlelaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer.
Styret fordeler arbeidsoppgaver seg mellom, men må minst ivareta:
A – lagets aktivitet og kontakt mellom medlemmene.
B – lagets økonomi og protokoller
C – lagets utstyr.
§4 Turpadlelagets vedtekter kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet.
Laget kan avvikles med minst 2/3 flertall – på 2 medlemsmøter med minst et 1/2 år i mellom.
Medlemmene skal gjøres kjent med endringsforslag seinest på innkallinga til møtet.


 

Reklame