Faste padletider

Vi forsøker å padle fast følgende dager i sommerhalvåret:

Tirsdager kl. 17.30  

samt

Søndager kl. 11.30

Startstedet er brygga sør for borgundkirka. Det er ikke garantert att du vil treffe noen som er ute å padler disse dagene, men sannsynligheten er ganske stor.

Lengden på disse «fellesturene» varierer sterkt. Ofte deler gruppen seg i to, de som vil padle kort og de som vil ha en litt lenger tur.

I vinterhalvåret er det liten aktivitet tirsdagene på grunn av dagslyset. De som fortsatt padler gjør det da vanligvis på søndagene til vanlig tid.

Her er vi:

Reklame