Naustet

 

Klubben har ett eget klubbnaust der vi har våre kajakker. For tiden er naustet fullt og vi har ingen ledige plasser. Her kan man sette sette seg på venteliste for båtplass. Klubbstyret vil tildele ledige plasser til de som står på ventelisten ut fra behov og aktivitetsnivå.

Det understrekes at de fleste kajakkene i naustet er i privat eie og at de ikke skal tas ut/brukes uten eierens samtykke !

For de som har kajakk er det mulig å kvittere ut nøkkel mot et depositum som for tiden er kr. 200.-

Kontigent for 2011 med naustplass er kr. 250.-

13.04.2010

Lars Ole har gjort en kjempeinnsats med hammer og sag. Vi har fått oppgradert den dårlige landgangen på kaia med en ny som forhåpentligvis vil holde noen år fremover.

Reklame